Voorzittersoverleg Bewonersondernemingen Alkmaar

De bewonersondernemingen (BO) en de wijk-en buurtcentra in Alkmaar werken  nauw samen in het voorzittersoverleg (VZO). Deze website  wordt in opdracht van het VZO  gemaakt. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het VZO meld je dan aan voor de nieuwsbrief KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJFFORMULIER / nieuwsbrief november 2016

Laatste nieuws

  • Buurthuis Oud Overdie is bezig met plannen voor een nieuw onderkomen.
  • Bewonersonderneming De Oever stopt met het registratiesysteem van Adsysco en gaat op zoek naar een vervangend systeem.
  • Buurthuis De Wachter kampt met ruimtegebrek. De basisschool komt ruimte tekort en moet daarom ruimte van het buurthuis gebruiken. Er wordt gezocht naar oplossingen.
  • Binnenstadscentrum organiseert jaarlijkse een zomervakantieweek voor kinderen tieners. In samenwerking met de Rotary worden de mogelijkheden uitgebreid voor gezinnen/kinderen die door omstandigheden zelf de financiën niet kunnen opbrengen. De samenwerking met de Waaier, dagbesteding en lunchbroodjes bezorging, wordt uitgebreid in 2017.
  • Thuis in Overdie start met een pilot dagbesteding. De gemeente Alkmaar zal het proces ondersteunen.
  • Bewonersonderneming De Rietschoot onderzoekt of dagopvang voor licht dementerende mensen in een behoefte voorziet. Bovendien nemen ze voortaan ook de exploitatie van het gebouw van Hofstaete onder hun hoede, inclusief de verdere ontwikkeling van het bijbehorende activiteitenprogramma

Agenda VZO 2017

Het Voorzittersoverleg richt zich in 2017 op een drietal onderwerpen:

  1. Overeenstemming bereiken met de gemeente Alkmaar  over de invoering van een meerjarenbegroting per 1-1-2018
  2. Het zijn van een platform voor informatie en initiatieven (bijvoorbeeld voor VROUWenKRACHT, de Stadsammbassade enz.
  3. Het wijkbereik, bewonersondernemingen zijn van de wijkbewoners, hoe verbeter je de betrokkenheid van de wijkbewoners en is er een methode om de meerwaarde van een bewonersonderneming te meten

VROUWenKRACHT Alkmaar

VROUWenKRACHT Alkmaar gaf tijdens het VZO van 17/11 een boeiende inleiding over het werk van VROUWenKRACHT Alkmaar (Overdie). In relatief korte tijd is VROUWenKRACHT er in geslaagd om een netwerk van 150 mensen op te bouwen.

Een concept dat wellicht toepasbaar is in alle wijken van Alkmaar. De bewonersondernemingen (en andere belangstellenden) worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Wil je weten wat voor activiteiten er zoal worden ondernomen én voor de contactinformatie kijk je op de website van VROUWenKRACHT

AFSCHEID PAUL VAN MEEL

Paul van Meel, voorzitter van Bewonersonderneming 'Thuis in Overdie' is gestopt als deelnemer/lid van het Dagelijks Bestuur van het Voorzittersoverleg. De reden van zijn vertrek bij het VZO: Paul stopt per 31/12-2017 als bestuurder bij Thuis in Overdie. Paul heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vorming van het VZO. Zijn positief kritische blik op de rol van het overleg was  vaak verhelderend. Het VZO zal de inbreng van Paul missen!

Win €4.000 voor een goed idee!

 

Heb je een goed idee voor jouw wijk, buurt of dorp?

Dan is het nu tijd om dat idee op te schrijven en mee te doen aan de wedstrijd voor het beste idee voor een bewonersinitiatief. Want de 10 beste ideeën winnen maximaal

€4.000,- per plan om ze uit te voeren. Alle initiatieven zijn welkom voor deze wedstrijd, of het nu grote zijn of kleine. Als klap op de vuurpijl mag de uiteindelijke winnaar de kaasbel luiden op de kaasmarkt in Alkmaar. (lees verder)

 

Meer kansen voor kinderen in armoede

 

21.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Daarom zet Kansfonds de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling. Dat doen we niet alleen met geld. Maar ook door krachten en inzichten te bundelen. Kansfonds is momenteel op zoek naar geschikte projectvoorstellen. Ga naar de website van Kansfonds voor meer informatie

Aandacht voor discriminatie

Tijdens het overleg van de voorzitters op 2 juni heeft directeur van bureau Artikel 1 NHN, Luc Hofmans, aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Tijdens een korte presentatie wees Luc de aanwezigen op de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning door het bureau. Bij sommige bewonersondernemingen heeft het onderwerp ‘ discriminatie’ de nodige aandacht, bijvoorbeeld bij bewonersonderneming De Rietschoot in Koedijk waar –in samenwerking met Youth For Christ – jongeren een bezoek hebben gebracht aan Kamp Westerbork.

Voortgangsrapportage WMO

Op 2 juli 2015 heeft de Gemeenteraad het beleidskader Wmo 2015-2018 vastgesteld. Onlangs is de voortgangsrapportage verschenen. In de rapportage wordt melding gemaakt van de ontwikkelingen bij drie bewonersondernemingen: de Oever, De Eenhoorn en Daalmeer. Klik hier om de passages over bewonersondernemingen te lezen

Alkmaar Voor Elkaar

Alkmaarvoorelkaar.nl is de online marktplaats waar je vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk vindt. Vraag en aanbod in georganiseerd verband. Maar ook vragen van particulieren om een beetje extra ondersteuning: een kopje koffie, samen een spelletje doen, een wandeling, praktische hulp in de vorm van vervoer,  boodschappen of tuinklussen.

Dagbesteding

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015, is de dagbesteding een taak van de gemeente. De gedachte hierachter is dat deze beter kan inschatten wat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking aan begeleiding nodig hebben. Ook zouden gemeenten dit efficiënter kunnen organiseren: dichter bij huis, samen met buurtbewoners en professionals. Met dat idee in het achterhoofd, vindt in bewonersonderneming De Rekere in de wijk Huiswaard sinds oktober 2015 de dagopvang van ongeveer twintig cliënten van GGZ Noord-Holland Noord plaats. Lees verder

Stadsambassade Alkmaar

Als Stadsambassade willen we stadmakers en hun initiatieven zichtbaar maken, verbinden en versterken. Samen werken aan een duurzaam, zelfvoorzienend en sociaal Alkmaar. Eén van de thema's is de Circulaire Stad, waarbij omgaan met grondstoffen/afval, kringloopbedrijfjes, repaircafés en andere makers een rol spelen. Ook economie in de zin van ruilen, delen en @nder geld zijn daarbij actueel. Samenwerking tussen bewonersondernemingen en stadsdambassade lijkt voor de hand te liggen Kijk eens bij www.stadsambassadealkmaar.nl

of https://www.facebook.com/destadsambassade/