Voorzittersoverleg Alkmaar

Deze site is bijgewerkt op 4 december 2017

Voorzittersoverleg Alkmaar (VZO)

Het voorzittersoverleg Alkmaar is een samenwerkingsverband van de bewonersondernemingen, buurthuizen, wijkcentra in de gemeente Alkmaar. Op deze website vindt u informatie die van belang is voor de bewonersondernemingen, wijk- en buurthuizen.

Login voor deelnemers VZO: klik hier om een wachtwoord aan te vragen.

Wat is een bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk/buurtgerichte organisatie van bewoners, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van uw buurt/wijk (definitie website gemeente Alkmaar). Tijdens een werkconferentie is (17 mei 2017) de titel 'Bewonersonderneming' losgelaten. Op dit moment is nog onbekend of organisaties de term nog zullen hanteren.

Nieuwsbrief VZO

Het VZO verstuurt tenminste eens per drie maanden een nieuwsbrief met daarin de jongste ontwikkelingen bij de bewonersondernemingen. U kunt een abonnement op deze nieuwsbrief nemen: klik hier voor de nieuwsbrief van het Voorzittersoverleg

Verticaal tuinieren

Dementievriendelijk

Interview met Ron Janssen

Het project Verticaal Tuinieren valt  weer opnieuw in de prijzen!!Een groot aantal bewoners zijn afgelopen periode bezig geweest om de voorbereidingen en aanvraag voor een bewonersinitiatief te realiseren. Hun inzet is beloond met een prijs van maximaal € 4000,-. Lees verder.

Het is van belang dat ook mensen met dementie zolang mogelijk betrokken kunnen blijven bij hun eigen wijkgebouw en hun eigen ‘clubs’ Daarom is het belangrijk om medewerkers en vrijwilligers van wijkcentra te informeren over het ziektebeeld 'dementie'

Lees verder

In de coedijcker Ban van november vertelt voorzitter Ron Janssen over  de stichting Binnenstadscentrum. Die stichting  is verantwoordelijk voor drie vestigingen: Wijkcentrum De Eenhoorn en ontmoetingscentra De Sociëteit in het centrum en De Blekerij aan de rand van de stad. Klik hier om het interview te lezen.

Brief aan de politieke partijen

Het voorzittersoverleg heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een document met wensen gezonden aan alle fracties in de gemeenteraad.

Klik hier voor de brief.

Max Mobiel

Alkmaar start een pilot met de Max Mobiel. Het komende jaar willen we de Max Mobiel introduceren in Alkmaar. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Daarbij mag mobiliteit geen belemmering zijn... lees verder

Criteria projectsubsidie

'De gemeente en bewonersondernemingen willen graag dat bewonersondernemingen een bredere rol gaan spelen in de Wmo dan dat zij nu al doen. Klik hier om de criteria en het aanvraagformulier te downloaden

Interview met Anjo van de Ven

Werkconferentie

Winst maken: geen optie

In het augustusnummer van de Coedijcker Ban (www.coedijckerban.nl) staat een interview met wethouder Anjo van de Ven. Klik hier om het te lezen

Op woensdag 17 mei kwamen, op uitnodiging van wethouder Anjo van de Ven buurthuizen, wijkcentra en bewonersondernemingen, sociaal cultureel werkers en vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar bij elkaar. Klik hier voor het verslag van de conferentie.

In het Noord-Hollands Dagblad stond een artikel over Bewoners-ondernemingen en de mogelijkheden om winst te maken  Klik hier om het artikel, van de hand van Gerard van Engelen, te lezen.

Bankbiljetten

Meerjarensubsidie

Op 10 januari j.l. heeft een vertegenwoordiging van het Voorzittersoverleg gesproken met de gemeente Alkmaar. Het onderwerp is de route naar de meerjarensubsidie-afspraken.

Lees verder

Foto van de voorzitters van De Oever en De Wachter overleg over VoorMekaar

VoorMekaar

In de mei-editie van de Coedijcker Ban (wijk-maand-blad Koedijk) staat een interview met de voorzitters van Bewonersondernemingen De Wachter en De Oever. Zij vertellen over VoorMekaar een initiatief waar wijkbewoners mede-wijkbewoners helpen. Klik hier voor het interview.

Foto van Piet Verweel

In het voorjaarsmagazine van 'Slimmere Zorg' leest u een introductie van Piet Verweel, voorzitter van de Wmo-raad. Piet Verweel  is tevens voorzitter van bewonersonderneming De Rietschoot. Klik hier voor het artikel in het magazine

Voorzitter BO De Rietschoot

Afbeelding van een viskom met een kring van goudvissen die , in het midden, een zwarte goudvis aanstaren
Man schrijft de onderwerpen voor 2017 op een schoolbord
Foto van vrouw achter telefoon die een hulpvraag beantwoordt

Gaypride Alkmaar

Onderwerpen VZO 2017

Sensoor

De gemeente Alkmaar wil dit jaar extra aandacht besteden aan een veilig woonklimaat voor lesbiennes, homo’s, transgenders, biseksuelen Er zijn middelen beschikbaar voor activiteiten bij de bewonersondernemingen. Lees verder

Het Voorzittersoverleg richt zich in 2017 op een drietal onderwerpen:  (1) Meerjarensubsidie miv 2018,; (2) Platform voor informatie en initiatieven; (3) Wijkbereik, hoe verbeter je de betrokkenheid van de wijkbewoners

Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit wel eens nodig. Lees verder over Sensoor

Tekening van een mannetje met vraagtekens boven zijn hoofd naast een document met als titel wijkeconomie
Alkmaar voor Ekaar

'Wijkeconomie'

Alkmaar voor elkaar

Een van de steeds weer terugkerende onderwerpen op het gebied van bewonersondernemingen is het begrip 'Wijkeconomie', wat is het en wat kun je ermee.  Het  handboek over 'Wijkeconomie'  vindt  u bij de documenten.

Alkmaarvoorelkaar.nl is de online marktplaats waar je vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk vindt. Zoals vragen van particulieren om een beetje extra ondersteuning: een kopje koffie, samen een spelletje doen, een wandeling enzovoort...

 

Secretaris Voorzittersoverleg

Tanja Schermerhorn

 

Tekening van een mannetje met vraagtekens boven zijn hoofd naast een document met als titel wijkeconomie
Foto van de voorzitters van De Oever en De Wachter overleg over VoorMekaar
Foto van Piet Verweel
Afbeelding van een viskom met een kring van goudvissen die , in het midden, een zwarte goudvis aanstaren
Bankbiljetten
Man schrijft de onderwerpen voor 2017 op een schoolbord
Foto van vrouw achter telefoon die een hulpvraag beantwoordt
Alkmaar voor Ekaar

Foto van de voorzitters van De Oever en De Wachter overleg over VoorMekaar
Afbeelding van een viskom met een kring van goudvissen die , in het midden, een zwarte goudvis aanstaren
Foto van Piet Verweel
Tekening van een mannetje met vraagtekens boven zijn hoofd naast een document met als titel wijkeconomie Bankbiljetten
Alkmaar voor Ekaar
Foto van vrouw achter telefoon die een hulpvraag beantwoordt
Man schrijft de onderwerpen voor 2017 op een schoolbord

Foto van de voorzitters van De Oever en De Wachter overleg over VoorMekaar
Foto van Piet Verweel
Bankbiljetten
Foto van vrouw achter telefoon die een hulpvraag beantwoordt
Tekening van een mannetje met vraagtekens boven zijn hoofd naast een document met als titel wijkeconomie
Afbeelding van een viskom met een kring van goudvissen die , in het midden, een zwarte goudvis aanstaren
Man schrijft de onderwerpen voor 2017 op een schoolbord
Alkmaar voor Ekaar

Foto van de voorzitters van De Oever en De Wachter overleg over VoorMekaar
Bankbiljetten
Foto van vrouw achter telefoon die een hulpvraag beantwoordt
Tekening van een mannetje met vraagtekens boven zijn hoofd naast een document met als titel wijkeconomie
Afbeelding van een viskom met een kring van goudvissen die , in het midden, een zwarte goudvis aanstaren
Man schrijft de onderwerpen voor 2017 op een schoolbord
Alkmaar voor Ekaar