Voorzittersoverleg Alkmaar

De gemeente en bewonersondernemingen willen graag dat bewonersondernemingen een bredere rol gaan spelen in de wmo dan dat zij nu al doen. Met projectsubsidies wil gemeente bewonersondernemingen stimuleren en inspireren om het bestaande aanbod te verbreden en de samenwerking met wmo aanbieders in brede zin (gecontracteerde en niet gecontracteerde partners, zzp-ers, vrijwilligers) verder op gang te brengen en bestaande contacten te verdiepen. Dit geldt met name voor de thema’s dementie, vergrijzing, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, eenzaamheid, jeugd, GGZ en dagbesteding (genoemd tijdens conferentie bewonersondernemingen mei 2017)

 

 

 

Secretaris Voorzittersoverleg

Tanja Schermerhorn